closeTerug naar inventaris

Transcriptie

20

Van Cheribon Den 21„en Febunrij a:o 178.

en Verlaning op de panthuul: beskenning belegt ter occagie den mat=s

duk storm van amsterdam den 12:' deser van d:e Vaartuijg hier ter

Rheede verdronken is alsmede de twee gevorderde reek: van Reijnier Iansz:

prinsland, en mannel voorigo van viemen, dienen Verders ter advertentie

dat de Iong matt:s daoie vordaam vande pponttiall: goutzoeker den

13:en _:o aan Land in’t hospitaal is overleeden

Batadia

Aan zyn hoog Ed„le den wel Edele gestrenge heer

Joan van Hoorn, gouverneur generaal / midsgrs

dewel Ed:e heeren raden Van ned:s India, residerende

ten Casteele Voorz

Hoog Edele Gestrenge groot agtb E: Erntf:

ontfangen den 18:e mart 1708.

r: J: Cands Vaartuijg

manh wel wijse voorz: zeer genereuse heer

Den heeren

Wel Edele hoog gebiedende heer en heeren.

bij verschijninge van den Indip maaker Jochuin Salttr: p:r de loot de staer

op den 28:e februarij passato hier ter rheede is ons behoorlijk ter hand

gesteel uw E: hog Ed: gende missive van den 22:e bevoorens, in welken

beseeten Lag aen briev aanden E: agtb: h:r Commidaris Cuos bescheven

die agterwolgens Haar ho: Ed:le beveelen ten geleijde van voor: boot nog

debeloden avond, adresse naar Samanang dede Erlangen

Ende