closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Cheribon den 8„e Maat 1708.

Ende vervolgens ter nederige vescrutie op den Jnhout Van Voorm: Mipsive,

noteeren.

dat, wij niet gemanqueert hebben aanden Indigo maaker voorm: kort na zyn,

arvie, de towelen onder ’t Cchousens distrct gelegen ten nagendee

ts vertoonen, en vernomen of 'er nog eenige tom te vinden was —.

bequaam om een preuve dier verve op dewest Indische manier te menen

dog vermits de Landen ddes tijd vant Jaar meest Ledig en onderwoater,

staan, ontwoaande men daar toe door eerst geen occagie te presenteren

Weshalven de residert (Iongbled tot sccure voortselling deser nieuwe

procum, ook in't plantanij suijden aanden, anije als de bereijdinge beten

Ervarent h:r te bekomen een begraam stus dens mijn en halv

dwijf van de fortres Leggende op Cantjing, na de kaure van den Endigo

maaker heft saten uijtsoeken, en met bohulp van enige Javanen

door de pangerang radja Cordouma Verlent, doen schoonmaaken, allune

onder toesigt en ordre van meergem: Indijo maaker paten besaijen

of beplanten soo als miet sijne goodvinding over een quam, aan wie

den taalkundigh

tot beliep onde dauguerende trelkinde toegevogt is

Conporaal

21