closeTerug naar inventaris

Transcriptie

22

Van Cheribon Den 8„e Augart 175:

Comraal genaamt vpelheij scthiven, ten ijnde tot het wak is adisten

en omtrent de disberentien tuoschen dete ende Javaanse handelingen naijw kenig

te rateecteeren tet succes van welk een ey anderen, wij versekeren

ten genoegen van hour ho: Ed:s alle debvoiren te sallen aanwenden, en

ter gelegnen tijd, diewoegens omstandig te adriteren

Jntrsschen de shenbense pricen en hooden ven grapangon, bij de voorgemaner

van Indij bereijding volharden, en alleen tot vermerdern vorde Leverantie

steets werden aangemoedigt, ’t geene dit Iaar van soo wele Eefect is geweekt

dat reets Veertig p=ls van desen voorraad aande haad vinden, daar mede de

Leverantie tot de maand 7ber: eerstkomende na staat 1s cesoeeren, Intmoohen

de Javanen de Indigo velden, tot meerder aantal op Cheribor, en inde

preangens besig zyn te prepaneeren, met voornemen, een goede quantiteit

dese verwve tegens aanstaande tyd uijt haer zanden te Leveren

Gelijk ook van de Cattoene gaamen, daar de gepraceteerde Vergorgingh

in reguarde van de trade eerste Zoorten tot 3 rx: vijder opikol, die woij

eerste en

hui ten Comptoir in E:s a en b, jdan wel genam

gemeene