closeTerug naar inventaris

Transcriptie

zen

Van Cheibon den 8„e Mart 172.

genaen trnde soort bevoorin tot ix: 30: en 28: belaalt, rekeren

te bostaan, naar ontes geinge Ervernee en geagtin, bej guistige nadre

Conpentatie van uE: ho: Ed:le wel toe sal pontibieren, en bij dien gevaln

ten spoedigten nevens oversending van nieuwe mensters aande vereange

regnten, alden sonde ter knese trngen

dog betrefende de groffte gaarnen en uijtschot geen g=e zaort nogj dispens

E: komende haelen t opaa ten tide wanden E. Sobanhaar hupamans

aan de Reverantiers te rig is gegeven, waar van haar ho: Ed=le

bij der selver vedl gagte missive van den 8:e februarij geleven te

mantioneren, sulen nog heer nevens onderdanig berigten, dat soodanige

Soorten Jegenwoordig op de Suiccebive recommandatien agter gebleven

en niet meer gelevert zyn, en de gehaele Massa uijt de thans geleverde

en gesotenrde twee herdet en meijn Gsoig gerels uijtgehleten, meet

in gewassene, en maar halv getponne gaannen bestaande, niet boven

6: a:s kam smmmontaren van vantke boi deden kien strange soo als door

den anderen vael tot een Monser aan haar ho: Ed:le afaardigen, knaaijt

in

23