closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van

Ceibon den 8„e Maart 178:

Van hier te vertreken, Envoge wij na gedane wark, het g’Eefsctiueerde daar

onrtraet, aan uE: Eo: Ed:l siden Cominiceeren, en tog mangie van sersegt

Zicces ento Vaard:r naar batavia te reg te Zender

de gepetiteerde Vijfentwintig stx: paarden, die aan d’ Endig maakers gelast zijn door

den anderen tegens 12: rx: J:r d:o Vande preangens op te koopen, vertrouwen wy

tegens uet:o april in geveh:s tekonnen brengen, als wanner de zelven onder

gunstige welduijding van haar ho: Ed:se gevoegelijker met 8: Vissers vaartuijgen

over Zee bataviawaarts te transgporteere soude wesen, sulx doncosten

niet boven 10: rx: han beswooren, om de besen van de fatige der blege waegen

welke van Ianuarij tot aug:o ordinair Contimueeren, te bevrijden en eerder

tot ’t geproctenrde werk aande hand te hebben, egter sal de besendingh

over vand voort gaan, ten woare un E: ho: Ed:l intischen geuw: pregpettie

geluvde te approberen

Ende aangesen de geprociderde poningan, tanden verkolten amghiven

en Iongst ontfangen Contanten p:r ’t galoot de hamer de volkomn

behalng van de prangse negotie met ken Suppleren Vernienwen oij hier

neven

25