closeTerug naar inventaris

Transcriptie

24

Van Cheribon den 8„e Mant 175.

in een straijse Zatije gemerkt g: ten Eijnde haar ho: Ed:le bevalen

ootrent de aanhonding in toecomende tewgle dit Iaar al gerescitiert zyn

afs te wagten

den mardijser vaandrig Moris Jacobsz:, door u E: ho: Ed:le onbange herrewaart

gesonden, omme nevens eenige gecommits van opangerang arcaccheribon

een preuve te nemen (int Meijr Iagaranaakan, tot versameling van

parel gruijs mdren Gelve naar vraminatie van saaken tijdig oorderen met

Jnccaes tekomnen aanvangen, en anders Waar een nadere inspatie en

Vitile van de banken te nemen, om duijdelijk van de bewijding en toestant te

Gapportieren

Zoo is den selve mitsgb: tommogen Ian gatij aan sianis winganala

van bodjng Lopang, die op gem: pangesang tot dese verrigting gecommitt:s

zijn (er den Laastgen: met den Ternaam van Ingabrij int gedag aldaar

bij den E: Her Commissars Cnol, onlangs bevesigt g: door de resident

Jougbloed, vant noodige dienthalve geintorimeert ende vereijtchte accuratete

aan bevelen, staande togen den 12:e maart, ten dezen zijde gesommnlijk

van