closeTerug naar inventaris

Transcriptie

26

Van Cheribon den 8„e Maart 1708:

neven onde voorige getilis van dicaten, buijten welke Eerlange ten eenemnaal

van paijament bedigt zijn ontboot te raaken, also 't restaat iet: febuarij

miet boven 3: duijdert rx: bedraagt, tt geeng woi ten aansen, van haar ho: Ed=le

gementieerde schaareh:r in paijament by misive van net: Janarij J:r Leer

dienstig agten te allegeeren, en met eenen nader te adverteeren

de gereeth:t van de preangse negotie goedertjens, gaarnen &c:a, tot welkers

afhaal, als de Iuvvoorraat Leggende uijs, wij volgens haar ho: Ed„le toesegging

schrpe muijnte te gemoes sen, ter accagie van welke, 't raanglaten kund.

van den hier overleeden smit barent desen van grooen, Contorm haar ho: Ed:le

Consertaie in bovergeiterde missive van den b:e Sebruar vernelt, nevens

de nalatenschappen van den overleeden, aan heeren welsmeesteren Sullen oversenden

Waar wede &c:a ho: Ed:l getr: groot agtb: E: Eints: manhette wel wijse

Voorz: Heer genereuse h:r en heeren (onderstont) uE: ho: Ed:e oodmoedigste en

Zaen Verpligte dienaaren (waas getekent) Cornelis Jongbloed, I: Lomanus

en J: Van Arrawijne (van zijde Raat) Cheibon int N=ro

fortres adij 8:e Maart a:o 1708:

Verdrag

B