closeTerug naar inventaris

Transcriptie

28

Van Cheibon Jnden d„e Maar 1745.

gederinge als andere ryntesteringen te salen Eremen, en allesims als

een mede regent respecteeren, ongagt de goude Zegelning van den overleden

pangerang de patti Chirrebon Voor als nog aan den gem: ppangerang Conssomma

niet is ter hand gestel, en daar omtrent ter gelegenen tid gunstige oispostie

Van haar ho: Ed:le diend afgewagt te werden

vae 't eermen tere zaake treet niet ondienstig en vereijschende weden voor af te

denleeren, t gent tot reered vande presente moeijelisheeden Epecteert en te heefen

de Zelve te ontstaan, ter occagie val 1600: huijs getinnen, te weten bov:

gelijke d:os uijt die van Canoman, met de Landen en negorijen daar toe

behoorende ingevolge de geerde bevillens van de hooge Indiase regeringe in den

Jare 1705: aanden panambahan, ten eijnde als de outerte prins van Chirrebon

niet meerden vatsoen na sijn staat konde subersteeren overgelivert wierden

En terwijlen de velheren als ongewoon onder J panambahans bestier te Corteren

uiet tegerstaande der selver genege gedane Contributie en over gave Jultorije

Wegevligt, en ook eenige by haare voorige meesters te rig gekeert zyn

mooende tilr den geiteerde pince den parantagen, om de favorabe hiepe

vande