closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Cheijbon se dan 8„e Mar 1738.

Van de hoge Indiase vegeninge woeder te Emploreeren en versoeken, en daar door

’t sekens nieuwe onlioen, en verwoijdringen onde de andere princen regenten

resulteerden, tot welkens vorkoninge, verhindringe en benidlinge dan den

VoorE: agtb: Here Commistaris Cnol naar een vooratgewomene kennige

Examinatie van de wake geslapenth:t des saken en riyge overegugt van

dien, in Consideratie treckende, en stellende, of ’t niet dienstiger en heijlzamer

voor den algemeenen Weltant vant Chirrebonse ryjk zoude wazen, met

en onder den anderen, de soodanige middelen te beramen, waar door dat een

gesetudereerde, en noedige onveragjserijne harnome onder Pemanderen besindig

konde beijven

Soo is dat met aeemparig goedvinden en vergenoeginge van alle de genomineerde

princen regenten, en naar aandagtige resumptie van al ’t gunt ter deser zake

Specteerende, onder den anderen voor goed en raadsaamst keurden, de Zaaken

op diergelijke, en navolgende wijle te schiken en bi te Leggen, als met inamine

kemmen redolveerden, en arresteeren

dat den outsie pprince den panambahan, de 800: huijsgesinnen van Cassapoan

met