closeTerug naar inventaris

Transcriptie

30

Van Cheribon onder dato 8„e Maart 1708.

met de Landen en negorgen daar toespecteerende, aande mele princen regenten

de patty anum en area cheribon, mitsgrs: van de 800: huijsgesinnen van Canoanant

de helvte ofte 400: d=o bemebebens de sanden in negorijen die daar toe gehooren

ander pangering Consonma, ten behoeve van de Iouge dornderganige prnem

datou en guwtij sal overgeven, en deselve van heden af Laten daarse van

outs gewelst zijn, sonder dat sig den prince den panambagan, ofte den pangerang

Coussomma qq sig tegens dese verdering, als door de princen mede regenten

depatty ammmn, en area cherison ompartijdig beraamt, ende gemaakt, eenigen voese

Zillen aankanten, maar sie daar aan ten vellen gedraagen Ievoegen als den princce

_=os

den panambahan van de voorm: dov: huijsgesinnen van Coobapoan en 400:

van Camoman, mee den aanheeven van dien bij desen met gewoegen betuijgt te desisteren

en Volkomen aet te staan

Zn daaren tegen of in vergoeding der selve sig te vreden en vergenoegt te houden

met de 600: huijsgesunen van de tommogomns Niti raga en Wierat marka, als die

de heere Commissaris Cnol, met genegenth:d en Inwalliginge van den pangerang

area Cheriben (onder waiens toesigt dese als de priangse Landen thans Jonteeren)

aan den

C