closeTerug naar inventaris

Transcriptie

32

Van Cheribon sas dar d„o Mart a:o 1708

Belopende wij ook dese onts Eenparige besluijten een onveranderlijk Effet

te doen sorteren, en soo lange te doen stantgueien, als den hedre gouvern=r

generaal en raden van India, daar inne genoegen vinden, te meer woe door 't woorm:

gparresteerde in een generale en Vredige ruste Vertrouwen te Connen

Continueeren, sonder haar ho: Ed:le tot batavia, ten ware over gewigtige

voorvallende zaaken, ’t gantsche Cheribonte rok betrebfende te Inomme=

„deren of Lastig te vallen

deemuncuerende een veer van ons wel Expresbselijk van alle Verschielen, onder Versek=

„ringe en toeseginge dat ook den anderen tot verwerkinge van nieuwe

questien geene de minste redenen sullen geven, en wanneerst nog tans, onverhopentlijk

gebaunrde, dat ons wulen geragen, aande bemidelinge en ordres van S E:Comp=s

gesaghebber ter Jiede Cheribon

Poiconde, ende tot bekragtiginge van all theer voorenstaande hebben wij

Pangerang Panambahan

Pangerang de Pattij annom

Pangerang aria Cheribon En

Pangerang radja Coussouma

dit contract, en onse over eenkomste, ten overhaan van den E: agtb: Heeer.

Commissaris