closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Cheribon Cad deno 8:e Mart 1704.

te segnen kenende

Ten reguarde vande procura der negotien mede nadelig schijnd, gemerkt onlangs

Van daar geprocadert is p:s Iudijp door ’t bandengse hooft over de Erijs

=gesinnen anga Iuda genaamt op Cheribon gelevert, van welkers genot

door Verandering in toecomende, voor eerst al wederom niet deep te wagten

zoude zijn, soo ist dat tot voorkoming van Sacquetten ten weder zijden

en Conservatie van de voortsettinge der negotie bij desen werd verstaan

en g'’ordonneert de 50: huijsgesimen, onder demang timbanganting in Hare

onde staat zulen beijven volhonden, sonder door de tommogoi van

pracamontjang eenige verhinderinge Jubject te zijn als mede de volkeren

Van parcamontjang onder een bequaam Hooft gelijk de bamdangse E=n aldaar

Jnsgelijge sullen mogen Woonen den Landbouw en den Indigo teelt, ten

dienste van dE:Comp: voortsetten, dog dat de klippen genaamt noeng-nang

waar uijt de Vogelrestjes voortkomen ten behoeve van den tommogom tanoebeijan

als de wettige Eijgenaar dier Landschappen alleen Verblijven, om die

Jaarlijx mede aan d'E Comp: te Leveren ende die van bandong de ministe

pretutie

35