closeTerug naar inventaris

Transcriptie

38

Van Cheibon Stdao 8:e Mrt 175.

Ten chineesen, onder sig te trecken nog aanhouden ten ware wet behoorlijke

pasen vooriensen, op verbemnte enstraak daar toe staande, en onmagtig

wesende der gelijke te verlinderen; aansonts kennisse moeten geven aan s' EComp=s

_o

gesaghebber op Cheriben, waar toe dese Etcke (aan Meer gen: Soeta maja

verleend is, om geduurende zijn Leven lank bestendig te beyven, ter lijden

wijle de ho: Jndiase regeringe in tusschen om redenen anders gelievden te gelieden

aldus g'arresteert en verleend, ter stede Cheribon, binnen de fortresse bescherming den

15:e febuanij 1768: (was getekent) Govert Cnolls ter Zijde stant) geounki

SE: Comp:s Cachel in reden zak (onderdent) Gecollatroneert accord„t (was getekent)

Cornetie Hongeloet

Govert Choll offigert drosaart vande batainabe ommilanden en

Expressen Commissaris over de N:r E: Cust van Iawa, door den Ho: H:r Hder

Joan Van Hoorn, gouverneur generaal mitsgrs: de wel Ed:le Heeren raden

dag neerlands Inda grommitteert, omme alle Zaaken de Cheribonse princen

en trijk van Cheribon betredende ten belange van de N:t d:n Indis heComp:

te verrigten, en Mauieeren, tenwelken zijnde dese acte werd verleend aan

Pangerang