closeTerug naar inventaris

Transcriptie

42

Van Cheibon sodato 8:e Mat a: 178:

Een permissie briev na behooren mogte woesen voorsien, en ommagtig zijnde de

selie te verhinderen aanhouts kennisse na Cheriben moeen geven, dan wel de

noburige gouvernementen als Jmnbanagana, tianies en Conassem, tot nadere

te Erlangene bevelen te huep roepen en tragten van kant te hebpen, in

Verwagting van alle welke debvoiren dees acte aan Wirganalla voorn: is Verleens

om bestendig te blijven gedunrende zijn heven lank, ten ware d'Eo: Condiase

deg: om rederen intusschen anders gelienden te ordonneren En gelieden

Aldus garresteert en gegeven ter stede Cheribon binnen de fortres bescherpning den 15:e feb:rij

1708: (was getekent) Govaant Crall ter zijde sront gerickt s E:Compij taslet

in reoden zak (onderstont) gecolcationeert accordeert (was getekent) Coropler Iongbloea

Govaart Cnoll Eeigae deoaart van t Eatauade onvehaeden en cominsoris aer

e N:o b:' Cua van Java, voor den Eo: EE:d:s h:r Joan van hooren gouverneur generaal

en Ed:e Heeren raden dan n:e India Exgreese gecommitt:s omm alle Zaaken

de Cheribonte princen, 't rijk van Cheribon en nabinnige preangse als andere

Land schappen betrekende ten beste der Iugselem en belange van de nederlandsge

oost Indische Comp, te verrigten en manieeren onder anderen te vooren gekomen zijnde

het