close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Charibon sis aar 8:e Maat 1708

Vrdige reste tuschen den anderen (als de wesvant van hin: Eijser Secr: in

de dant Combose rnk in sig Corinuerende te heeren betagten en beramen, de Jalre

tsamen in alle minsaamh:r de troijeerende, tot omtrent ten halv ses uuren, Savonde

wanneer op hin vertrek oversogt op morgen ogtent door hunne gezanten

de geschenken van u E: hoog Ed:le te doen afhaalen, en sigj 'E namiddags binnen

EE:Comp:s fortrese bij mij te begeven, om over de ondereiige disderentien eens

met den anderen te confereeren.

den e:' fobrianig Emorges de getonten ten ge:s Einrse Sigbij aangerende av:2 Jondlegkh

p:r de Zelve en onders ’t geleijde 's' E Comp:s wegen, als gecommitteerdens van den

adsistent van arrewyne, en den Sergeant Lomanis aan de princen regenten

de door u E: ho: Ed:le aan haar gedetineerde schenkagie goederen en verstont op

Antomr vande ged: twee geommits deselve op een behoorlijke wise en niet

een onderdanige dankbaarh:r genegentlijk ontfangen te wesen

Snamiddags daar aan de vier princen regenten, den panembahan, de pattij anom

aria Chirrebon en radja: Conssoima op de ordinaire Vergader kamer alhier tsamen

bij mij en den coopman en resident D: Cornelis Iongeloed Comparerende diende ik

terwgten

B

49