closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Cheribon snr dato 8„e AMar: 1735.

aerooglen u Ed:e hoog agtb: mij hadden gehieen aan te tavelen, Exgres Engasdant

achier aan te genren om mij van hunne onderlinge geschilen te Iusormeeren

daaromtrent als Mediateur te ageeren, ende ’t noodige tot redres van dien

en een Vreedige overeenkomste te bevorderen, dat ik geerne wilde ontwaren de

rediren waaer uijt de twastinge, en oneenigh:d onder Iaar princen regenten

resulteerde, en wat den panambagan moveerde nu ruim een Jaar Herwaarts

uE: ho: Ed:le guiste en hierpe telkens te versoeken en Lastig te vallen

Gperbier den panambaegn Sig eerst verclaarde dat hun de Hoge Indase regeringe

al Gedert den Jare 1705: Een derde gedelte van alle de Cheribouse tholen

en inkomsten en 2000: huijs gesinnen met de Landen en volkeren daar toe gehoorende

(te woeten deene helpte van de Zonen van sulthansagoe, en de andere van

Canoman) gelievden te vorgunnen, en toe te Leggen, en dat de princen regenten

dese dispostie door soo verre die de thollen en Incomsten Conceruerende wel

gewillig observeerende, en nogtans tot de overgave van Land en volk niet

geerne tredende, die soo vange surcheerden, tot den Heer Commissaris.

Jan Coin: Zal:r hin de presteringe en Executeeringe van dien wel

Erustigh