closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Cherilbon sr dan 8„e Mar 173.

aebuseeren, of hoeren te misleijden, Waar zijn gebrek wilde hij daar van

geholpen zijn, ten regten openbaren, ende den panambalan ter deze zaake

niets dan dan dat sig over ’t gelrek van taalkinde guantuijs Excuiserde

wesponderende

begerde Ik van de 3: princen regenten te vermemen, hoedanig dat hunne Intentie

ontrent des panembahans rrovostie Lageh

Ende reglicterende scheenen sig wal geregen te teoonen tot de overgove vande

1

volekeren door de tommogoms Nitij praija en Wilratmacker, godmmmnstreert

werdende, dog geensints, tot die van uijt ’t distanct van gabang terwoylen

deerste en Laaste vanden pangerang aria, als hun gesaghoender depeneerende

den selve genoegsaam absoluijt betuigde met te Comlineren, die van gabang

te missen, als oordeelende voor de 1600: huijsgesinnen van Cassup van

en Canomian met die van nitij praija en wierat marka te konnen

volstaan

den panambahan hier Iun condescenderende en sig vergenoegende

behalven dat daar en boven 800: huijsgesinnen van Canoman

betolliciteerde

53