closeTerug naar inventaris

Transcriptie

59

Van Cheribon per dato 8„e Mart 1705.

besoleciteerde protesteerde daar tegens den pangerang Constonna en door behulp

van detwee andre printen degenten soo vernet dat se tot geen besluijt van saken

konnende geraaken, gesamentlijk om uijtstel tot den 14:e deser versogten, twelk

Ik dan aan haar Inwilligende de princen regenten t samen en peder Int

bijsonder, inderminne wel Ernsig aanseijde, mijd delerwglen tot eeen weder zijde

gewoegen tegens den gestipilerden tijd onder den anderen te beramen, weldente

han selven geene onginste op den half haalen, want thin princen, betaande

Mijnsaam den anderen te begegenen in een geede Harmonije en broederlijke

Lievde, tsamen te seven, en sig indiervoegen niet tegens den anderen aan te

kanten, En hier meden scheijde de voorm: pracen Regenten, en gese byp en kanste

op reces.

den 122:e februarij smorgend hervoegen bij mij alle de hoorden uijt de preange Landen

en gaven wegens den toestant hunner Landen, als omtrent ’t Jusjeet van 1 EComp:s

gewvoone negtie uijt die Landstreeken, op mijne vragen 't hoodanig aen

berigt als te Zien bij de dierwagens gekormeerde, en desen annexe aparte

neutie waar aan uij Enbidig gedraage