closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Cherison sn daeo d„eo Mbaer 1742

pangerang vermits Velle niet teenemaal ongegronde redenen ten zynen voordele

en ter overtuijginge van de andere pricin regnten by gebragt wrerde om den selven

ook met verk voor 'thooot te stooten eijndelijk nat eenpanigh: van stermen

en genoegen goet gekeirt, overeengekomen en g’arresteert, dat de Velkeren vande

tommogers Nihij maija(an ievat morka tot den parembahan Souden overgaan

Van de 8oo: Huijsgesinmen van Canoman, dene heepte ofte go0: onder een

panembahan blyven, en dandere helbte of 400: aanden pangerang Cousouman weder

gerestitreert werden, en dat de verdelinge woegens ’t genot vande tgalen op de oude

voop ofte als bevoorens zoude contineeren, gelijk ik vaan des resolutie een

tondig Contract gelastende te maaken, en daar op vertrekkende de voldane

gesammentlijke princtn regenton, mij tot af en aan SE:Comp:s ketinge

geconduuseert hebbende Eerst afscheijt namen

en dije naren namidegs dee den panambagaen daor een gebant aan mij munanen

dat mij over ’t een en andere geerne Jogt te sprecken, en ik aanden gesant

ten andwoorde passende, dat Julx aenet welgevallen van syn heer en meester

overlet, volgde den panembagan kort daar aan klagende over den pangerang

aria

99