closeTerug naar inventaris

Transcriptie

61

Van

Cheibon /:a a : d: ae t vn

afvaardigende, om hem pangerang ’t versoek en dintentie van den panambagan

te comminiceeren, en deselve gevollen en meninge daar op af tehooren

en die op zyn retour deapporteerende dat den pangerang aria Seijde, bi ’t huijdigen

Morgen verklaarde en g'adviterde nog ten vollen te vorharden, beleovden ik den

panambagam over die saake op morgen de princen regenten amen op nieuw

n dergedinge te sinlen conpoteran so als geshiede, en hij vanmbesen

wel bevredigt en vergenoegt vertrok.

den 15:en febuarij, Snerers ten g: uaen de veimnen egenten saren in s: Cong: kuij Woensdagh

Ter Venagaderinge gecompareert zeliende, mortende den panambagan ten eersten

discouns omtrent de princen regenten, nopende ’t district van gabang en tragtede

de Zelve te persuaderen van hun panambahan die ged: Landsineeke instede

vande volkeren uijt Canoman toe te wesen ende te vergunnen, en van de

princen regenten op des propositie geen gehoor Verkrygende, ente hem panambagan

dat pomst fonneel Weijgerende en bedispiteerde, dervelgde den selven dat 't scheen

hy panembahan onder zijne neven de princen regenten te veel, en den selver-

agting voor zijn persoon te gering was, daar by nog andere duergelijke

klaaglie deren