closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van

Cheribon San ar C: Cent 108

waren, onder balote ’t opgiteren ingegane Verdrag sonder eernigede Minste

Verdere movementen prempt wilde oberveren, sig daar aan gedragen, en Enne

vergewoegen, wanneer denelijk zijne neven de verieen regenten, voor hem

een behoorlike agtinge toonden, en ik zijne persoon int te doen berigt

aan uE: ho: Ed:le ten goede gelivde te Indagtigen, dat aannam, en de princen

wegen ten 'tsamen wel Ernstig aanbeval, den panambahan als haren

oom, en mede princen vegent, voort aan geen mitnoegen te baren, met

den selve minsaam en in een goede harmonie te Leven, en hem

panembahan als Jaren oom ende een ond ten princen regent de gerequireerde

wre en respect alle ints toe te dragen, ende te verleenen, en tot welkers

nakominge vermits de princen regen ten 'tsamen versekenden Volgens hunne

pligt en schiedigh:t ale practicalle obvoinen te sullen bestelen, wanschte

ik nevens den E: Jougbloed den panembahan, ende de drie princen

vegenten zijne neven met dese hinne onderlinge overenkomste

en ’t goede Concert en Voornemen veel Zegen en voorspoet; en Vertrocken

ons de bevreedigde princen regenten wael vergenoegt naar Iare wooningen

en

63