closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Cheribon sirl an d„o Maert 170.

te plat zag en dierhaeven voor dE Comp: Jaarlijxe oncosten, omtrent dies beschoeijinge

van bunpen van Cadpang mattin, tot bevrijdinge vande Mitie voor den

vegen veroorsaakte, gelastede Ik aanden E: Iongbeed een denkergat, en

waar tot Cornctie van de quaatwilige, en bijsonder vande dronhaartes op

te doen metselen, en ’t wagthuijs op dat dies dekkinge te docerende tegens den

wegen, en duurtanier ogt Leggen dns danig in te trekken, alst dierwegens

getommeerde, En hierinne mede geblootene Caartje Zal aantsoonen

En de dier puneem regentem thaanen Emamides bij mij en den E: Jongelaes.

verschijnende, bevertigden Met hare Zegels en hand teekeningen, 't onder den anderen

Jngegane en venvaardigde verdrag, bij forma van Contract, en woo steeden tot

ons senden bekragtiginge op hunne peluu 'S E:Comp:s nevens onse Eijgene

Zegels, en hand teekeningen, daar bezijden, ten eijnde ’t oodanig origineel tot

uE: ho: Ed:e mogt overgaan, en een yjder der princen regenten daar van Een

adsermet ter meerdere narigt genieten

waar over als hun allesints soo veelden staat der Zaken ’t konde vallen

Sehandren Eijseander

Jnvolgende gelijk ten alle anderen gevallen betuijgden onder

wel