closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Cheibon per dato 2„e Mart 1735.

mij ten Eeroen, naar de wal begonde om ren Iuspatie vant degrt adaar

te neuen, wijnde den ged:e resident soo dra voet aan Land Zotteden

door een soodanige herige en hete Coorse aangetast, dat daar van tenemaat

buijten staat geraakte van eenipe de inste aanwijsinge, omtrent 't een of

't ander aan mij te doen, ’t gunt mij noetsaakte, 'twerk alleen met den Land=

meter Comnelis van Heisden te besigtigen, bevindende daar aan, aan den

ambeijd ongevaan 200: tagalse de: brebesde vavanen, en dat bij dis Continuatie

en Voortgang buijten erkelijke var hinderinge naar alle apparentie, tegens

uet:o Maart of ’t begmn van april het geprejecteerde heijwerk van de Zaagmolen

stont g'aesolveert en in Effect gebragt te werden

De tommagoms van Tagal rara nagara en Wiera nagara, den regent van pamalangen,

radin tsjncranagara, ende de Hoovden van brebes, gen: tommo gom marta Laija

en daaa Juda, bevoorens van mijne Comste verwittigt geworden zijnde,

quamen mij 'tsamen alhier herwellekomen, en Vermits de sware brendingh mij

tretour na boord genoegsaam bedispnteerde, en op dese naakte hoek voor

ons weijnige ofte geene schuijl ofte derblijv plaatse vernam; daar inn

Men

67