closeTerug naar inventaris

Transcriptie

68

Van Cheribon Cul dart 8„e Mart 178.

drien konde overnagten, resolveende Ik lavonde ten 7: uuren, met de ged: prieve

over vand naar tagel te voeteren, en de den residert waling hot ont lagh

van de koorts Erlange, en Met ordre wanneer sig woat gebetet en

Jnstaat gewelde om, ons te volgen, alhier te Laten

Een tweer voornemen mede aanstonts Execiteerende arriveerde ik kragts

ten thien uuren na gisdinge met mijn gevolg, behouden tot tagal mij vermits

'S E:Comp:s vestinge geblosten vouden, ten versoeke en op de vrindeleke aanbiedinge

van den opgem: tommangon Naaanagara, met hem in syn daem vervoegende

Waar Inne hij ons met deel genegenth:d ontfing en naar lands wijse

deguleerde.

den 20:e februarij, ten 7: muren 'tmorgens, den resident Christoosel walling iu een vrij

betere gestalte, dan die waar Eune, wop hem gisteren avond tot brebes agterlijten

by ons alhier in den ged: dalm vanden tommogom raxa nagara opdagen de

geleijde diij naar en door een dusbelt getormeerde rangaet van d’ Europase

Ein Julandse milite binnen SEomp:s Jortrese, en daar mne onder

’t Losfen van eenige Canonschoten beleevdelijk Verwellekomt woesende, sag ik

niet