closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Cheibon odars 8„e uita: 1735

Waaromme ik aan den Voorsz: rava Inda wel Expreselijk ordonneerende, de tot

her overgelope huijsgesinen van den tommogon Marta Papr walder sonder

dilaij te rug te zenden, en geene der selve ter woon verder te accepteeren

op aan te houden, of dat ik wanneer daar omtrent eenig dauquement Erlaande

aan den Sousochemnang, daar over net mijn aanstaande panodes tot Cartaroira

soude klagtig vallen en hy rapa Iuda als sig overtuijgt ziende aannam

en beloofde zulx ten eersten werk helig te Zullen waaken en voortaan

prompt givolgen

Weendadg den 22:e feb:r morgers alse vosinge ne desers gebouwen belijtigende, vond ik 't pocheins

nevens de wooningen, wel gereguleert en beknept bij den enderen, en niet noodigh

enigh de inste veranderinge daar omtrent te practiseeren dan de pallissaderinge

tot op een roe na bij de wooningen of 6: voeten int dierkant in te trecken

en een kruijskelder in de Zadepant van 9: voeten Lang en 7: d:os breet

op te doen metselen invoegen als 't alen en andere nader bij ’t daar van

door den Landmeeter van Heusden afgetekende en desen Versellende paartje

Zae blyken

den