closeTerug naar inventaris

Transcriptie

A:o 1733

Banda

ontfangen

Dag

den 26. 7bert uijthon

den van den bandas,

borger P=r monteus) reguster der Passieren

1143

missive van Helgem: gesaghebber en raad tot banda

aen haar Edelens gedateert den 8:' 7ber:

Jongstleeden

1145

resolutien tot narigt voor de vaandrig Mihiel

wellig en den boekhouder Willem van der

hum omme zig inde bekruyssinge der

„ter

Z: W=s eijlanden daar na sesstelyk

te reguleeren

g=mo

1156

8ber: uijthanden

van den badasbur

ger anhonij van

register der Passieren

der baan

—-

1194

missive van de banderse ministers aen de

hooge Jndiase regeering gedateert den

13:' Septtember 1733.

1195

resolutie genomen en rade van Polita tot

banda op den 11 September deses jaars 1701

briefje door de minsters van Amboina

aen die van Banda

1209

Zijnde.