closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

G

Dan

Banda Den 91. Maij a: 1733.

Register van sodanige par

pieren als op heden ter ordre

van den E Heer Nicolaus Nicolai

gesaghebber deser provintie per

De schepen Hogenes en Door

Nik van hier afgaan geconsi„

„queert aan sijn Edelhet Den

Hoog Edelen Heere M„r Dirk

Van Cloon gouverneur generaal

ende Edele Heeren raden van

nederlands Jndia tot Batavia

p:r schip Hogenes.

iderapart

gesloten en N„o 11 origineele secrete Missive door dese regering

ithanden

van den

dan hoog gem: hin hoog Ed:

schipper

onder huijdigen datum getekend;

2. origineele gemeene brief van dese regering

vaan wel gem: hun hoog Edelens.

3. Copia resolutie genomen inppolitiequen

rade tot Banda sedert den 21

7ber: des gepasseerden Jaars tot

den 29:' deser.

4. afschrift

van de resolutie genomen in

boven gem: rade den 30:' april

J„o leden wegens de voorstelling

van sijn Edelheid den Hoog

Edelen heere W:r Dirk van

Cloon gouverneur generaal

van