closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

Van

Banda Den 91. Maij a: 1733.

Register van sodanige pa

pieren als op heden ter ordre

van den E Heer Nicolaus Nicolai

gesaghebber de ser provintie per

De schepen Hogenes en Door

Nik van hier afgaan geconsi„

„queert aan sijn Edelheet Den

Hoog Edelen Heere M„r Dirk

Van Cloon gouverneur generaal

ende Edele Heeren raden van

nederlands Jndia tot Batavia

p:r schip Hogenes.

ideraparts

gesloten en N„o 1: origineele serete missive door dese regering

Inthanden

vanden

aan hoog gem: hur hoog Ed:

schipperk

onder huijdigen datum getekend;

2. origineele gemeene brief van dese regering

Vagu wel gem: hun hoog Edelens.

3. Copia resolutie genomen inpolitiequen

rade tot Banda sedert den 21.

7ber: des gepasseerden Jaars tot

den 29:' deser.

van deresolutie genomen in

4. afschrift

boven gem: rade den 30:' april

J„o leden wegens de voorstelling

van syn Edelheid den Hoog

deen heere W:r Dirk van

Cloon gouverneur generaal

van