close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda Den 27:e Mau A:o 1733.

N„o 22. Copia declaratie van de gene, die op de ge

„spronge schialoup d’ bierkan

tot arouw ter lijde het ongeluk

gebeurde aanboord geweest zijn

pren van ’sComp:s Contanten

23. apparteno

quipagie en aurontie goederen

ten desen gouvernement berus

tende gedateerd ult=mo april

J:o leden.

24. Copia transport door den gesaghebber

Nicolaus Nicobas aan den

provisioneel hoofd adminis

trateur Jacobus augier onder

ult:mo Maart gedaan.

van den boschwagter Mattijs

25: Copia rapport

Cloesz: wegens de Constitutie

van de thans overgesonden

werdende noten musschaten

van gecommitt:s wegens het

26.

irleggen van 4260 p:s geconfijte

noten in 4. amen en 2. poltjes

mitsg:s 200. lb marmelade in vier

vaatjes

van de opperChirurgijns Jurgen

27.

kranier en Johannes Scholt

wegens de Constitutie van de

thans overgaande inpotente

dienaren.

28. naem rolle van deselve.

29. rekening van het alhier zijnde Capitaal

der onbekende weesen waar

bij tezien is wat het selve aan

intrest in 12=e of een rom Jaar

heeft opgeworven.

N„o 30: