close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7991

Volgnummer

0016

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda Den 27:e Mau A:o 1733.

N„o 22. Copia declaratie van de gene, die op de ge

„spronge schialoup d’ bierkan

tot arouw ter lijde het ongeluk

gebeurde aanboord geweest zijn

pren van ’sComp:s Contanten

23. apparteno

quipagie en aurontie goederen

ten desen gouvernement berus

tende gedateerd ult=mo april

J:o leden.

24. Copia transport door den gesaghebber

Nicolaus Nicobas aan den

provisioneel hoofd adminis

trateur Jacobus augier onder

ult:mo Maart gedaan.

van den boschwagter Mattijs

25: Copia rapport

Cloesz: wegens de Constitutie

van de thans overgesonden

werdende noten musschaten

van gecommitt:s wegens het

26.

irleggen van 4260 p:s geconfijte

noten in 4. amen en 2. poltjes

mitsg:s 200. lb marmelade in vier

vaatjes

van de opperChirurgijns Jurgen

27.

kranier en Johannes Scholt

wegens de Constitutie van de

thans overgaande inpotente

dienaren.

28. naem rolle van deselve.

29. rekening van het alhier zijnde Capitaal

der onbekende weesen waar

bij tezien is wat het selve aan

intrest in 12=e of een rom Jaar

heeft opgeworven.

N„o 30: