close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7991

Volgnummer

0017

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

_

Van Banda Den 31. Maij 1733.

N„o 30. staat reeck van het alhier zijnde Casfilaal

der arure middelen.

31. Memorie der afgescheepte socq:es foelij.

32. Lange factuur en

33. Corte factuur van het geladene in de sche

1

„pen Hogenes en Doornik.

34. Cognossement.

van Hogenes

35. Enkost reekening)

36: provisioneelen Eysch van benodigheden

voor, 't Jaar 1734. annex de Cata

„logus der Medikamenten.

'T schip Doornik

N: 37. Duplicaat van dit register

_=o de secrete brief voorm: N„o 1:

38.

_:o van de gemeene brief

39.

40.

der mremorie van de afgescheepte

socq„s foelij vermelt N„o 34:

41. _:o

lange factuur verm:t bij 32

_:o van korte factuur „. „. 33

42.

43. Cognoissement

van ’t schip Doornik

44. onkost reek:

45. de wedergade van den Provisioneelen eijsch

vermelt bij N„o 36.

46. naamrolle der van hier verloste en miet

’t schip Doornek overvaarende

inpolente orenaren.

/:onderstond:/ Banda in't Casteel Nas' V

den 131. Maij A:o 1733. /:was getekent.

P„r V: Benning p„r secretaris.

Batavia