closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda Den 31:' Maij a:o 1733.

defecten welke op de aangebragte ladingen

van de hier vooren gem: scheeppen

Hogenes Purmerlust en Padinos

in a:o pass„o item een last en 39. maten

ryst by ontlossing van eerstgem: bodem

aan ’t Zeehoofd gevallen zijn en van

gelijken ook voor de verleende appro

batie wegens den publicquen verkoop

van 1 9/46 last bedurven rijst het inne„

„men van drie overbevonden slaven bij

den generalen opneem met belasting

op zoldij reek: van het gewesen Lontoirse

hoofd Adriaan verdonk over 4. p:s ge„

broken martavanen en dan nog

de afschrijvinge op voorjarige lasten

omtrent de kooper,

en ijserwerken, zul„

en winsten van eenige ten eijlande

len w' onteue

hoog Ed:s orere exact

reguleeren

aijCombeq: gewordene koopere en

ijserwerken waar omtrent wij ons

na uw hoog Edelens ordre soo wel met

dies verseiding als bij het Eijschen

der selve rigten en ook sorge dragen

sullen dat d’ EComp: in dit stuck

niet benadeeld werd.

In selver voegen seggen wij uw hoog

dankbaar heet voor

Edelens Eerbiedig dank voor voor de

het vermerderen van

den prijs der lijwa„

verleende qualificatie om de lijwaten

ten v:.

tegens den ouden prijs van 50. p=r C=to

in