closeTerug naar inventaris

Transcriptie

11

Van Banda Den 31: Maij : 175

verlegentheit zoude benodigen mitsgad.

als mede voor de

afschrijving vant

het bekostigde van sComp:s logie tot

bekostigde aan de

lantoirse logie

Lonthoir ter somma van ƒ: 4007: 13: 8.

te mogen afschrijven agten wij ons

verpligt uw hoog Ed:s onderdaniglik

te bedanken kunnende uw Hoog Ed:

versekert wesen dat met d'extructie van

versekering dert

geen slaven buyten

’t selve alle mogelijk spoed gemaakt en

noodversakelijkheijt

voor reek: van de„

geen meer huurslaven voor reek

EComp: gehuurt zulle

werden

van d’ EComp:e aangenomen zullen

werden als onvermijdelijk tot dat

werk zullen verlijsschen ter ont„

wijking van uw Hoog Edelens mis„

noegen.

In gevolge het gearresteerde op den 19.

den gesaghebber

maart heeft den gesaghebber Nicolat

heeft de presidie

den raad van

al ten Eersten de presidie in den

Justitie al ten

eersten afgestaen

raad van Justitie geeeert aan den fe„

cande Jacobus augier in diervoegen

dat unt breede g’ordonneerd werd bij

uw hoog Edelens g’Eerde resolutie van

den 23:' Junij A:o pass„o waar nevens

gevoegd geweest sijn verschijde andere

Extracten die wi ons tot navolginge

ten opservantie zullen laten seenen

niet in den aanstaande aangeene

Cooplieden die van hier mogte afvarn

het