close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda Den 31: Maij 1733.

het voeren van een winstel te

permitteeren mitsg:s d’ scheeps overheden

de te min uijtgeleverde houtwerken

met een dubbeld Capitaal advans aen

d’ EComp: doen vergoeden sonder

daar op iets het minste te validee„

ren, gelijk al verder in agt geno„

men zal werden het interdict tegens

het doen van annodige Eerschooten

als mede wanneer van hier proces

sen in Casde appel aan den agtb

raad van Justitie des Casteels batavia

mogte overgesonden werden daar ne„

vens onder sComp:s passieren te

voegen een briefje aen wel E:

agtb:

raaden met een open slip en ook

geen het minste gerief het zij van

water of brandhout bewysen aen

scheepen dier lorrendragers uijt

sweder of denemarken g’Equipeerd

en die het soude geluste dese Con„

„trijen te besoeken wanneer wij met

manqueren zullen uw Hoog Ed:

solutaire ordres ten dien opsigte

bij brieven van 30:' xber: 1699 en 23.

Junij 1700. na onse verschuldigde

pligt werk stellig temaken.

Jok