close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7991

Volgnummer

0024

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda Den 31: Maij 1733.

het voeren van een winstel te

permitteeren mitsg:s d’ scheeps overheden

de te min uijtgeleverde houtwerken

met een dubbeld Capitaal advans aen

d’ EComp: doen vergoeden sonder

daar op iets het minste te validee„

ren, gelijk al verder in agt geno„

men zal werden het interdict tegens

het doen van annodige Eerschooten

als mede wanneer van hier proces

sen in Casde appel aan den agtb

raad van Justitie des Casteels batavia

mogte overgesonden werden daar ne„

vens onder sComp:s passieren te

voegen een briefje aen wel E:

agtb:

raaden met een open slip en ook

geen het minste gerief het zij van

water of brandhout bewysen aen

scheepen dier lorrendragers uijt

sweder of denemarken g’Equipeerd

en die het soude geluste dese Con„

„trijen te besoeken wanneer wij met

manqueren zullen uw Hoog Ed:

solutaire ordres ten dien opsigte

bij brieven van 30:' xber: 1699 en 23.

Junij 1700. na onse verschuldigde

pligt werk stellig temaken.

Jok