closeTerug naar inventaris

Transcriptie

13

Van Banda Den 31 Maij 1733.

Ook bedanken wij uw zoo Ed:s dank sego en geeoor

het hier uetenstaende

voor de verleende approbatie op onse g'approbeerde.

genomene besluijten ten opsigte van

des gouverneur van Liffaos ver

„soek tot restitusie van de 4. gedeser

„teerde portugeese soldaten en het ten

Eijlande ai voor dreg gekomene inlands

vaartuijg als mede op onse inden voor

„leden Jaaren g’accordeerde verkoop van

perken aen de inlands burgers Justinus

luccasz: en Hendrik Jansz: Steenrots

met den Corporaal Engelbert Blerct

mitsg:s het in vrijdom stellen van den

Onriesen resident Fredrik Moll en

een accumte opulle

gemelte bleret wij zullen in de maand

der perken sullen

wij de gewommitt or„

Junij aanstaende de gecommitt:s ordon

tonneeren

neeren de perken en het getal der

slaven exact optenemen om aen uw

Hoog Edelens met het na schip daar

van ordentelijk verslag te konnen

doen en ook in agt nemen van

buyten hooge noodsakelijkheet niet te

Condesienderen in den verkoop der

selve hebbende ’t sederd het afgaan

aen anthonij Elisa

onser Eerbeedigen laesten geen lientee

hebben wy het ko

„sen van een kleen

tot dues verkoop verleend dan eenelyk perrkje g’accordeert

aen den burger anthonij Elisa van

een kleen sperkje gelegen ten Eijlande

Ce