close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7991

Volgnummer

0025

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

13

Van Banda Den 31 Maij 1733.

Ook bedanken wij uw zoo Ed:s dank sego en geeoor

het hier uetenstaende

voor de verleende approbatie op onse g'approbeerde.

genomene besluijten ten opsigte van

des gouverneur van Liffaos ver

„soek tot restitusie van de 4. gedeser

„teerde portugeese soldaten en het ten

Eijlande ai voor dreg gekomene inlands

vaartuijg als mede op onse inden voor

„leden Jaaren g’accordeerde verkoop van

perken aen de inlands burgers Justinus

luccasz: en Hendrik Jansz: Steenrots

met den Corporaal Engelbert Blerct

mitsg:s het in vrijdom stellen van den

Onriesen resident Fredrik Moll en

een accumte opulle

gemelte bleret wij zullen in de maand

der perken sullen

wij de gewommitt or„

Junij aanstaende de gecommitt:s ordon

tonneeren

neeren de perken en het getal der

slaven exact optenemen om aen uw

Hoog Edelens met het na schip daar

van ordentelijk verslag te konnen

doen en ook in agt nemen van

buyten hooge noodsakelijkheet niet te

Condesienderen in den verkoop der

selve hebbende ’t sederd het afgaan

aen anthonij Elisa

onser Eerbeedigen laesten geen lientee

hebben wy het ko

„sen van een kleen

tot dues verkoop verleend dan eenelyk perrkje g’accordeert

aen den burger anthonij Elisa van

een kleen sperkje gelegen ten Eijlande

Ce