close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda Den 21:' Maij A:o 1733.

soo als wij tot ons gengegen

uijt den brief der Minsters

aan uE: van 27. Maij a:o 1729.

hebben gesien dat de verag

tering van het laaste boek

jaar van 17 /8. reets een fraije

somma van ƒ25529: 1. ver„

mindert is geweest.

Dat men den schipper

en boekhouder van ’t schip

kokkinge wegens eenige

te min uijtgeleverde goede

ren op haar zolde kenk.

uijt koopsprijs hadden be„

„last is wel goeden volgens

de ordre maer terwijl on

der die goederen eenige

genoteert staan die onno

gelyk op soo korte ryse

Va selfs uijt haar Eijgen

aart en Eygenschapf geen

Lesckagie of vermindering

subject konnen wesen als

namentlyk 47. stux Jalij

planken op 500. 15. swal

pen op 40. stux en diergelijke

meerder was het beter geweest

dat men de scheepsover

„heden te gelijk hier opook

ondervraagt of wel en

dersints ondersogt had

waarhuijt die te kort be

in den aanslaende wanneer de scheeps

overheden eenige hout werken

vinding ontstaan was

te

off het manquarende

hout