closeTerug naar inventaris

Transcriptie

25

Van Banda Den 31:' Maij 173.

te uuw uyt leveren zullen wynw

hout binnen scheeps boord

Hoog Ed:le groot agtb: nevens gem

gebruijkt of ter plaatse

ordre ons tot een regt snoer halen

dienen.

harer ladinge te kort af

gelevert was dan wel dat

zij ’t selve op de reijse aen

aendere mogten verkogd

of overgedaen hebben hebben

't welk int aanslaande

zal moeten geschieden om

des te beter de waare oor

saken van die te kort be„

Iudingen te konen ont

dekken

Nader Extract uijt gem

missive vervattende de

matterie van

Amboina dat wi uijt

den brief van den gouter

neur Beruard en raad

wel verstaen hebben dat

de minsters aldaar ter

sake vaut gebrek van

fraice wijn waar van

den Eijsch van batavia

niet voldoen was genood„

saakt waren geweest aen

de mindere dienaren arak

in plaats van wijn tot

randsoen te verstrecken

maar ten regaarde van

de geene die van meer

der rang zyn soo veel

bier als den inkoops

Ways