closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda Den 2„:' Mar A:o 1733.

prijs van voorsz: wijn en

den Eysch van wijn is door haar hoog

Ed:s vold en w zullen sorge dragen

zecq gerekent tegens die van

dat er Jaarlijx soo veel van die drauken

g’Eischt werd als tot het uijtdelen der

het Jaar bevorens na mate

randsoenen benodigt hebben

der randsoenen zoude komen

te bedragen het welk voor

zoo veel als de noodsakelijk

heijt dat verEijschte wel kan ge„

passeert worden maar de

wijl wij uijt de brieven net

vernomen hebben om wat

reden de voldoening der

es agter„

ambonse Eijsch

„ende

gebleven, aerdier verstrec„

„king van bier daar in

de oosterse provintien

veel op gewonnen word

in plaats van wijn waer

op selden veel winst valt

oordeelen schadelik te

wesen voor d’ Comp: zal

dit voorval ie vervolg

van tyd niet inconsequentie

mogen worden getrocken

maar UE: voortaan haer

uijtterste devoir hebben

aan te wenden en alle

sorge dragen ten eijnde

dat de Eijsschen van winer

soo