closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banca Den 31:' Muij 1733.

dat sonder onse voorken

„nisse en toestemming (/:

buyten het reels ordonneer

de tot een proef opandere

plaatse buijten de ooster

se provintien daar dese

verandering nog niet is

g’ordonneert werkstellig

zal worden gemaakt.

Over de nieuwe aenplan

ting der nagelen op ee

gepermitteerde en extir

palie der selver op onge„

permitteerde plaatsen bi

verscheijde onse J: vooraf„

gegaane brieven ampel

genoeg gesz. zyjnde zal

men het suves daar van

almede moeten afwagten,

soo mede van de Jndigo

Cultuuren ons leet zijnde

dat er op hiela en bouro

van die versstoffen met

meer was aangemaakt

dan 293. lb en nademaal

die schrale insaam word

toegeschreven aen het overlij„

„den van den sergeant indigo

maaker op hiela Willem

de haar, die meer kennisse

en ervarenth:t van het

toekraken