closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van

Banda Den 231:' Mair 1735.

minder had bedragen dan

het Jaar te vooren omstaen

dd uijt een vermindering

van lasten en verweerde

ring der winsten het welk

wy verkopen wellen dat

door de goede directie van

den gouverneur Bernare

op deen voet lang mag

blijven Continueeren..

Nog nader Extract uijt

als vooren Concernerende

de materie van

Ternaten onder de

voorgaende materien heb

ben wij ons sentement over

den verminderden uijt koops

prijs der Lijwaten in de

0osterse provintien in soo

verre te kennen gegeven

dat wel lyden mogen

dat die vermindering by

provisie en om den proef

te nemen of de Comp.

haer reeek. daar beter

bij vinden zal eens worde

giitrodireeerd en werkstil

zig gemaakt daar wij

voor als nog zullen by

blyven schoon ons onder

dese ende aanvolgende

maccassaarse Matterie

is voor gekomen dat

mien