closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda

dese periode is al wele relatief tot

het gunt onder 't bandas Capittel

genoteerd en beantwoord staat en

waar am wij ons ten dien eijnde

met eerbied gedragen

31

Den 31: ai 1733

men in die Proventien

niet veel werk behooft te

maken om de oude prijs van

50 p=r C=to ddvans op de doeken

te behalen voornamentlyk

uijt insigte dat wij wel

konnen Zien dat den uit„

koops prijs in alle de

oosterse landen Egael

behoord te wesen om voor

te komen dat de lywaten

niet van’t eene district

nat andere worden ver

voert het welk om de

differentie van Prijs en

klijne transport door de

burger vaartuijgen en me

nigte van particulere suwve

„kelaars ligtelyk zoukon

„nen geschieden maar de

wijl dese uE: resolutie

tot so notabel verminde„

„ring in alle de oosterse

provintien seer luigulier

en ongemeen es soo oorde

len wij best te wesen dat

uE: het selve ten hoogsten

maar 2. a 3. Jaren na ver

Eysch van zaken en ge

legentheijt der plaatsen

moeten inzien of het

gewenste oogmerk daar

door zoude berykt worden

en tegelyk ook naeuw

reguard neemen of dese

0