closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda Den 21: Mai 173.

of geene die lijwaten ook

in quantiteit voor eijgen

rekening mogten aanslaen

om deselve daar na zo

veel d uurder aan den in„

lander te verkopen als

wanneer al de hoofent

fucces dat men van dese

zaeke te wagten heeft ge

heel en al verijdelt het

debiet meer en meer ge

stremt en d Comp: van

erger Conditie zoude wor

den dan te vooren wes„

halven uE: hier in niet

anders dan met de uijt„

terste op lestentheet zul

len dienen te werk te

gaan.

De ongemeene groote

extirpatien door dese

directie van den gouver

neur Pielat van otrent

96378: so nagel als nooten

boomen op Ternaten

Maba de cubise Eijlan

„den en andere plaatsen

onder het Ternaats dis

trict gedaen is ons ten

uitterste aangenaam

te vernemen als mede

desselfs gemaakte dis

positie om de extinpatie

voorlaan niet alleen

door.