closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda

ten opsigte van schildstads hoorn

dat van de heer om her leggende

ijlanden moet afgehaalt werden zal

soo veel als t mogelyk is gesorgt

werden dat het selve niet onder

de lorreudrajers komt gelyk,

dat nog J„o dee Commanserend ser

geaut tot arouw eerstelijk g'or

douneert is hebbende de J„o van

daar gereverteerde gecommitt: al

hier aengebragt een quantiteit van

166. lb die na batavia versonden

zijn

35

Den 31: Maar a:o 1735.

van Tourmy te doen be

kruyjsen tot weering van

alle vreemde swervers die

daar niet alleen de wax

eig schele pads hoorn maar

ook de Padij in soo veel

quantiteijt afhalen dat de

ministers vermeenen de

selve by aldien voor de

Comp: alleen konde be

magtigt worden gevoegd zyn

de met die van Mannada

genoegsaam te Zullen saf

ficeeren aan de Jaarlykse

Eysschen van batavia van

dat graan te excuseeren

soo als wy insgelyk ook

voor welgedaan hebben

aangesien dat men bij

provisie een residentie C: son

„der voor eerst nog toe te

treeden tot de onkosten

van een Logie:) op goronta

lo had gelegt ten waard nog

tans dat uE: bevonden en

logie daar noodsakelijk te

wesen en die gelyk de nu

iisters meden houden op

geregt werden buyten Costen

van d’ Comp: aan lijwaten

tegens goud, Caret en Pady

te negotieeren en ten dien

Eynde derwaards op des

selfs versoek laten afgaen

den