close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda Den 231:' Maij :o 173.

den onderkoopman Jan

hebbens met 5000. rx:s aan

Coopmansz nevens een

sergeant twee Corponaals

en 16. militairen, zullende

ten delen geplaast worden

opoorontale voorsten

dese op Tomocalang aen

strant om het gedoente

der gorontaalder Limbot

ters en andere te observee„

„ren waar van men het

succes zal moeten afwagten

terwijl de apparentien tot

dat goede oogmerk zig

niet qualijk schynen ep

de beantwoording van het revens gem.

te doen als hebbende het

pomt lalen wij door de Ternaatse

mristers

goud by den secret: Beseler

soo gedurende zijn vojagie

als aan het hooft Comptoir

op ternaten in gesamelt

en van de koningen in

mindering van haar schult

als andersints ontfangen

reets bedragen ruijm 89.

realen swaarten maar

wij hadden wel gewenst

dat ons een essay of bevin„

ding van het goud in soorte

mitsgaders van het geene

dat gehaald is uijt de 16. lb

sant (:door den gouverneur

Pielat na Batavia geson

den was toegekomen soo

mede eenig berigt van

de