close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7991

Volgnummer

0048

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda Den 231:' Maij :o 173.

den onderkoopman Jan

hebbens met 5000. rx:s aan

Coopmansz nevens een

sergeant twee Corponaals

en 16. militairen, zullende

ten delen geplaast worden

opoorontale voorsten

dese op Tomocalang aen

strant om het gedoente

der gorontaalder Limbot

ters en andere te observee„

„ren waar van men het

succes zal moeten afwagten

terwijl de apparentien tot

dat goede oogmerk zig

niet qualijk schynen ep

de beantwoording van het revens gem.

te doen als hebbende het

pomt lalen wij door de Ternaatse

mristers

goud by den secret: Beseler

soo gedurende zijn vojagie

als aan het hooft Comptoir

op ternaten in gesamelt

en van de koningen in

mindering van haar schult

als andersints ontfangen

reets bedragen ruijm 89.

realen swaarten maar

wij hadden wel gewenst

dat ons een essay of bevin„

ding van het goud in soorte

mitsgaders van het geene

dat gehaald is uijt de 16. lb

sant (:door den gouverneur

Pielat na Batavia geson

den was toegekomen soo

mede eenig berigt van

de