closeTerug naar inventaris

Transcriptie

3

Van Banda Den 21:' Maij 1735.

tegenwoordig gouverneur.

tot dat de saken wat

meer in perceete sullen

wesen gebragt Suut te

verblijven te meer om dat

wij tot ons uijtterste genoe

„gen hebben verslaan dat

de swaare seektens en sterf„

tens die in Ternaten met

minder dan in andere oster„

se gewesten heeft gegras

seert en desselfs langer

verblijf periculeus hadden

konnen maken dan

door gods goed heef t'eene

maal ophouden waar

over uE: wel en te regt

hebben aangemerkt dat

men in Ternaten zoo wel

een dankdag had mogen

houden als men voormaels

een Eede dag had uijt gesz:

om godte bidden dat

van sodanige droevige

besoeking die landstreken

wilde verlossen

Nog nader Extract

uijt als voren rakende

de Mattrie van

Caccasser uijt uE geve

rale brief Van 30. novemb.

1729. aangemerkt zijnde

dat