closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda Den 21:' Maij 1733.

dat het schep D' Koning

Carel van Maccasser tot

Batavia was aangekomen

met een Compleete lading

Cappanhout ten bedragen

van 2900. pncols kostende

in Caops ƒ7250.-.- en

’t schip wassenaar niet

Jaarlijx werden na dit gouvernem.t

3000. p.l hout en eenige

door haar Ho: Ed:s gesonden 3.

schepen die ider met een lading

klennigheden van groene

van specerijen retourneeren

katjang en hardshoorn

bedragende met alkande„

ren mede met meerder

dan ƒ7785. mitsgaders

dat de scheepen Amsterdam

ent vaderland getrouw

wederom derwaards waa

ver gedepecheert met een

Cargasoen ter waarde

Van ƒ 171745:3.—. soo heb

ben wij ter Consideratie dat

uE: veeltijds komen te kla

gen over het gebrek van

scheeps ruijmte en wy aen

de andere kans dat ee

scheeps ruijmte in ndien

misbruikt werd ons met

genoeg konnen verwonderen

dat men tot het overvoeren

van een Cargasoen van

ƒ171000.- het welk wij niet

weten waar in Eijgentlike

heeft bestaan also dat ner

„gens bij de brieven gespec

iceert werd gevonden twee

Cappitale