closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda Den 21:' Maij 1733.

gebruyken, en het en al

„leen om hout voor de

fluagie te halen, het welk

overal genoeg aen de hand

en te bekomen is dat men

nu ter Contrarie so men

de besendingen na siam

daar bi rekent betin

den zal, dat er het eene

Jaar door het anderen

4. â 5. scheepen worden

g Employeert en kel tot

zodanige houthaalders

gelijk dat onder Disiamse

materie nader zal wor

den aangewesen terwijl

wij ter deser plaatse al

„leen maar zullen zeggen

dat ladinge der scheppen

van en na alle seressec

althoos werd van hier bij de brieven

tige Comptoiren van Jndia

specifice bekent gesteld de kargas

der vertreckende scheepen en wy

voortaan wat beter in

sullen niet manqueeren daar bij

te Continueeren

de brieven zullen noe

ten g’specificeert worden

om daar uijt te konnen

oordeelen hoe veel scheeps

ruijmte men van noden

heeft en af daor omtrent

met het verlijpte overleg

word